Rens og vannbehandling

Svært mange vet ikke hvor viktig vannkvalitet er. Vi sørger for at anlegget ditt har den rette vannkvaliteten og leverer rens av anlegget.

Hvor viktig er rens av anlegget?

Oksygen og lav PH i vannet fører til magnetitt, slam og bakterievekst.
Dette må renses ut fra anlegget for maks varmeeffekt.

Vann i det vannbårne system er som blod i kroppen din.
Hva er konsekvensene av et dårlig renset anlegg?

1. Dårlig COP – Dyrere i drift grunnet høyere temperatur.
2. Sirkulasjonssvikt.
3. Kortere levetid og høy slitasje.
4. Får ikke gitt varmeeffekten som er lovet.

Radiator har mest magnetitt og noe bakterievekst.
Lavtemperatur som gulvvarme er det mindre magnetitt og mye alge og bakterievekst.

Hvordan forhindrer og løser vi dette?

1. Gode ekspansjonskar som er dimensjonert for anlegget.
2. Ha på Protector:inhibitor som øker PH verdien i vannet.
3. Har på Biocid for å drepe bakterier og bekjempe algevekst.
4. Magnetittutskiller som trekker til seg magnetisk avfall.

Bruk energi optimalt og spar oppvarmingskostnader gjennom å ha et oksygenfritt gassfritt og vedlikeholdsfritt varmeanlegg.

Filter pack

Hva koster det?

Det avhenger av størrelse på huset og hvor mye vann det er i systemet.
Ring for en god løsning og pris. Vi er eksperter på dette!