Varmekilder for
vannbåren varme

Den største fordelen med vannbåren varme, er full fleksibilitet med hensyn til valg av energikilde.

Varmepumpe som energikilde er for tiden populært, og både bergvarmepumpe og luft til vann varmepumpe gir en svært lav driftskostnad.

Er du i tvil om hvilke varmkilde du skal velge?

Bergvarmepumpe

Bergvarme er i praksis solenergi som lagres i bakken når solen skinner på jordoverflaten.

Når vinteren setter inn, er bakken full av energi som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din, selv på dager med sprengkulde.

Fordeler bergvarmepumpe:

  • Varmepumpen er uavhengig av utetemperaturen, noe som gir god besparing også når det er kaldt ute.
  • Ingen ting er synlig på utsiden.  Toppen av borehullet ligger 40 cm under bakken og vil aldri vises.
  • Ingen fare for støy utenfor huset.
  • Levetiden til borehullet er tilnærmet ubegrenset.
  • Det vil si at dette er en god investering til eiendommen.
  • Lang levetid også på selve varmepumpen – vi regner 30 år for en bergvarmepumpe (luft/vann ca 15 år)
  • Det vil ikke bli behov for noe vedlikehold ute, slik som på en luft/vann varmepumpe
  • Bergvarmepumpe er mer driftsikker og har lavere risiko for driftstans
6

Luft til vann varmepumpe​

Luft til vann varmepumper henter energien fra uteluften og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller konvektorer.

Selv om det ikke er noen tvil om at en bergvarmepumpe i mange tilfeller er mest lønnsom på lang sikt, så ligger ikke luft til vann varmepumpen noe særlig tilbake når det kommer til årlig besparing.

Luft til vann varmepumpe er et godt alternativ for deg som ønsker en varmepumpe til ditt vannbårne system, men som ikke har budsjett for energibrønn og bergvarmepumpe.  Det kan også være at du av en eller annen grunn ikke har mulighet for å bore en energibrønn på eiendommen, eller du bare ønsker en rimeligere og mer kortsiktig løsning.

Elektrisk varmekilde

Elektrisk energikilde, som f.eks el-kjele eller dobbelmantlet bereder, er fullverdig energikilde for vannbåren oppvarming. 


Det er en rimeligere investering enn varmepumpe, men en vesentlig dyrere løsning å drifte.

Har du allerede en dobbelmantlet bereder, er det enkelt å koble til en ny varmepumpe-enhet, og på den måten oppnå store besparelser i de månedlige energiutgiftene.

Oljeutfasing

Oljefyring i privathus ble forbudt i privathus jan. 2020.
Omlegging til Bio olje. Lav investering. Men utrolig dyrt i bruk.

Vi er behjelpelig med å fjerne hele ditt oljefyringsanlegg med gjeldende lover og regler.
Deretter finner vi den beste løsning for det med tanke på oppvarming og evt kjøling